Rodzina

Po co zatrudniać geodetę przed budową?

• Zakładki: 25


Zatrudnienie geodety jeszcze przed rozpoczęciem prac budowlanych to nierzadko prośba samych projektantów architektonicznych. Jeśli nikt nie wskazał na konieczność przeprowadzenia badań gruntu, możesz zlecić je samodzielnie. Dlaczego warto zatrudnić geodetę przed budową?

Geodeta – co robi na działce budowalnej?

Geodeta lub geotechnik przeprowadza badania gruntu, na których podstawie może określić rodzaj gruntu i poziom wód gruntowych. To bardzo istotne z punktu widzenia projektantów – muszą wiedzieć, jaki rodzaj odwodnienia będzie potrzebny na działce.

Przed rozpoczęciem prac spotkaj się z geodetą lub geotechnikiem i wskaż na planach działki miejsce, w którym planujesz postawienie domu lub innego budynku. Specjalista rozplanuje wykonanie otworów, najprawdopodobniej blisko narożników w miejscu obiektu.

Głębokość odwiertów zależy od rodzaju budynku, co jest bezpośrednio związane z głębokością posadowienia fundamentów. W przypadku domów z podpiwniczeniem odwierty muszą sięgać na głębokość od 4 do 6 metrów, a w przypadku budynków bez piwnicy wartość ta wynosi 3 metry. Po zakończonej pracy specjalista przygotuje ekspertyzę, w której m.in. zawrze informacje na temat gleby i głębokości wód gruntowych.

Po co odwodnienie na działce?

Drenaż, wśród którego elementów znajdują się m.in. rura drenarska w geowłókninie, trójniki, kolanka, mufy i studnie drenarskie, to skomplikowany system. Ma on na celu ochronę fundamentów i ścian budynku przed zawilgoceniem wodą gruntową i/lub opadową, które mogłoby wpływać m.in. na trwałość konstrukcji.

Artykuł powstał przy współpracy z firmą Plastmetix.

Fot. Shutterstock

comments icon0 komentarzy
0 komentarze
6 wyświetleń
bookmark icon

Napisz komentarz…

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *