Prawo i finanse

Czym są klauzule spreadowe w umowach kredytowych?

• Zakładki: 47


Klauzula spreadowa, znana również jako klauzula waloryzacyjna, to zapis w umowach kredytowych indeksowanych lub denominowanych w walutach obcych (np. frankach szwajcarskich, euro), który określa sposób przeliczania kwoty kredytu oraz rat spłaty między walutą obcą a walutą krajową (np. polskim złotym). Klauzula ta jest istotna w kontekście kredytów frankowych, które były popularne w Polsce w latach 2000-2010.

Jak działa klauzula spreadowa?

Klauzula spreadowa ustala, że zarówno wypłata kredytu, jak i jego spłata odbywają się według kursów walut określonych przez bank. Spread to różnica między kursem kupna a kursem sprzedaży waluty. Banki stosują własne tabele kursowe, co oznacza, że:

  1. Wypłata kredytu: kredytobiorca otrzymuje kredyt w złotych, przeliczony z waluty obcej według kursu kupna stosowanego przez bank
  2. Spłata rat: kredytobiorca spłaca raty kredytu w złotych, przeliczając je z waluty obcej według kursu sprzedaży stosowanego przez bank.

Kontrowersje związane z klauzulą spreadową

Klauzule spreadowe stały się przedmiotem wielu sporów prawnych i kontrowersji, głównie z następujących powodów:

  1. Nadmierne koszty dla kredytobiorców: rozbieżność między kursem kupna a kursem sprzedaży (spread) często była znaczna, co oznaczało dodatkowe koszty dla kredytobiorców. W praktyce kredytobiorcy płacili więcej niż wynikałoby to z kursu rynkowego
  2. Brak przejrzystości: klauzule te były często niejasno sformułowane i nieprzejrzyste dla kredytobiorców. Kredytobiorcy nie zawsze byli w pełni świadomi, jak duże koszty mogą wyniknąć ze spreadu stosowanego przez bank.
  3. Klauzule abuzywne: wiele klauzul spreadowych zostało uznanych za abuzywne (niedozwolone) przez sądy, co oznacza, że były one jednostronnie korzystne dla banków i nieuczciwe wobec konsumentów. Klauzule te naruszały prawa konsumentów, co prowadziło do licznych pozwów i wyroków sądowych na korzyść kredytobiorców.

Klauzule spreadowe w umowach kredytowych CHF

Klauzula spreadowa jest istotnym elementem umów kredytowych denominowanych lub indeksowanych w walutach obcych, ale jej zastosowanie przez banki spotkało się z krytyką i licznymi pozwami. Niejednokrotnie uznawana za abuzywną, prowadziła do dodatkowych kosztów dla kredytobiorców i była źródłem licznych sporów prawnych. Orzecznictwo sądów, zarówno polskich, jak i europejskich, wskazuje na konieczność ochrony konsumentów przed nieuczciwymi praktykami i dążenie do większej przejrzystości w umowach kredytowych. W związku z zapisami klauzul spreadowych w umowach kredytowych, kredyty frankowe Głogów są unieważniane przez sądy – od kilku już lat rośnie liczba składanych pozwów przez frankowiczów, którzy w zdecydowanej większości wygrywają sprawy o unieważnienie kredytu CHF.

Fot. Shutterstock.

comments icon0 komentarzy
0 komentarze
62 wyświetlenia
bookmark icon

Napisz komentarz…

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *