Prawo i finanse

Drugi pozew zbiorowy ws. Amber Gold – dlaczego warto przyłączyć się już teraz?

• Zakładki: 24


Pozew zbiorowy w sprawie Amber Gold był jednym z największych tego rodzaju postępowań w historii Polski. Obejmował setki poszkodowanych inwestorów, którzy stracili swoje oszczędności zainwestowane w spółkę. Ostatecznie 205 powodów wygrało pierwszy pozew zbiorowy przeciwko Skarbowi Państwa.

Pozew zbiorowy ws. Amber Gold – poszkodowani inwestorzy wywalczyli odszkodowanie od Skarbu Państwa

W ramach pozwu zbiorowego, poszkodowani inwestorzy domagali się odszkodowań za straty poniesione w wyniku działalności Amber Gold. Skarbowi Państwa zarzucano zaniedbania w nadzorze nad rynkiem finansowym, które umożliwiły funkcjonowanie i rozwój piramidy finansowej. Poszkodowani twierdzili, że organy państwowe, takie jak Prokuratura Rejonowa Gdańs-Wrzeszcz, nie podjęły odpowiednich działań w celu zabezpieczenia inwestorów przed oszustwem. Potwierdzeniem zaniedbań był wyrok Sądu Okręgowego w Gdańsku z 2017 roku, w którym orzeczono zaniedbanie, w wyniku którego wiele osób straciło swoje majątki.

Pozew zbiorowy poszkodowanych ws. Amber Gold przeciw Skarbowi Państwa

W toku postępowania sądowego, przedstawiciele poszkodowanych inwestorów przedstawiali dowody na działalność niezgodną z prawem Amber Gold oraz zaniedbania ze strony organów państwowych.

W 2017 roku Sąd Okręgowy w Gdańsku orzekł, że Skarb Państwa ponosi odpowiedzialność za straty poniesione przez inwestorów Amber Gold. Sąd uznał, że organy państwa zawinione są za zaniedbania w nadzorze nad działalnością spółki. Skarb Państwa został zobowiązany do wypłaty odszkodowań poszkodowanym inwestorom.

Drugi pozew ws. Amber Gold – inwestorze, dołącz już teraz!

Obecnie przygotowywany jest drugi pozew ws. Amber Gold. Pozew przeciwko Skarbowi Państwa został poprzedzony wezwaniem do zapłaty, wysłanym do Skarbu Państwa. Od chwili otrzymania wezwania do zapłaty naliczają się ustawowe odsetki, które wpłyną na wysokość odszkodowania. Obecne wysokie stopy procentowe w tym przypadku sprzyjają poszkodowanym, dlatego inwestorzy, który stracili pieniądze w Amber Gold i nie odzyskali ich od syndyka, mogą dołączyć do drugiego pozwu zbiorowego. Warto zrobić to możliwie najszybciej.

Sprawa Amber Gold była szeroko komentowana w Polsce, jako przykład systemowego zaniedbania nadzoru finansowego i działalności piramidy finansowej. Wywołała również dyskusję na temat odpowiedzialności organów państwa w przypadku takich zaniedbań oraz potrzeby wzmocnienia ochrony inwestorów na rynku finansowym.

Fot. Shutterstock.

comments icon0 komentarzy
0 komentarze
24 wyświetlenia
bookmark icon

Napisz komentarz…

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *