Czas wolny

Do czego służy alkohol etylowy bezwodny i czym się charakteryzuje?

• Zakładki: 13


Pierwszą podstawową cechą tzw. alkoholu absolutnego jest jego skład. Choć nazwa alkohol etylowy bezwodny może wprowadzać w błąd, to warto wiedzieć, że w składzie tej cieczy jest woda, ale w niewielkim procencie, który nie przekracza 0,2%. Jest bezbarwną cieczą o charakterystycznym zapachu, której pH mieści się w granicach 6,5-7,5. Jej opary są cięższe od powietrza.

Jak przechowywać spirytus bezwodny

Alkohol absolutny jest wysoce łatwopalny, podobnie jak jego opary. Wprawdzie temperatura samozapłonu jest bardzo wysoka (wynosi 398,85 st. Celsjusza), jednak temperatura zapłonu jest niższa. W przypadku tygla zamkniętego wynosi 12,85 stopni Celsjusza, a w przypadku otwartego – 17,00 stopni Celsjusza.

Właściwe przechowywanie zmniejsza ryzyko jakiegokolwiek zagrożenia. Pojemniki z etylowym alkoholem bezwodnym nie mogą być narażone na kontakt ze źródłami ciepła, gorącymi powierzchniami i iskrzącymi urządzeniami. Najlepiej przechowywać je w chłodnym i wentylowanym pomieszczeniu (urządzenia wentylujące muszą być odporne na eksplozje).

Pojemników z omawianą substancją nie wolno dotykać gołymi rękoma. Na dłonie należy założyć rękawice, a twarz zasłonić okularami ochronnymi lub maską ochronną.

Gdzie używa się alkoholu absolutnego?

Na koniec warto wspomnieć o wykorzystywaniu alkoholu stylowego bezwodnego. Cieczy używa się głównie w laboratoriach chemicznych, zwłaszcza w przemyśle farmaceutycznym i kosmetycznym. Jest także wykorzystywana jako dodatek do ropopochodnych paliw płynnych.

Artykuł powstał przy współpracy z firmą Chemialodz.pl Antidotum.

Fot. Shutterstock

comments icon0 komentarzy
0 komentarze
124 wyświetlenia
bookmark icon

Napisz komentarz…

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *