Zarządzanie ryzykiem operacyjnym za pomocą instrumentów pochodnych

Książki naukowe i popularnonaukowe

Informacje