Od Lechowego Pola (955) do Mediolanu (1158) w służbie monarchów Rzeszy

Historia

Informacje