Niemieckie wojska kolonialne w Afryce Wschodniej 1886-1918

Historia

Informacje