My, właściciele Teksasu. Reportarze z PRL-u

Reportaż

Informacje