Listy do żony Zofii z Wańkowiczów (1942-1944)

Literatura faktu, reportaż

Informacje

Prezentowany zbiór, niepublikowanych dotychczas w całości listów ambasadora Tadeusza Ludwika Romera do żony Zofii z lat 1942-1944, to ważny dokument historyczny. Korespondencja pochodzi z okresu, kiedy Romer był ambasadorem RP w ZSRR, Wysokim Komisarzem do Spraw Polskich na Bliskim i...

Cena: 26,78
Dostępność: dostępny do tygodnia