Józef Piłsudski 22 stycznia 1863

Historia

Informacje