Wyniki dla : retoryka, a[1].dzien.NORMA 1, W polskiej tradycji językoznawczej normę ( i normowanie) zaliczano do szeroko pojętej kultury języka i napisano na ten temat
Wyst‘pił bł‘d podczas wyszukiwania.