Wyniki dla : prawo karne i prawo wykroczeń-w1, prawo

PRAWO KARNE SKARBOWE, test z rozwiązaniami, Prawo karne skarbowe

Prawo karne skarbowe Testy z rozwiązaniami 1.Przestępstwo skarbowe można popełnić: wyłącznie z winy umyślnej, zarówno z winy umyślnej jak i nieumyślnej, z winy umyślnej, a z nieumyślnej tylko, gdy Kodeks tak stanowi. Prawidłowa odpowiedź: c) 2.Wykroczenie...

historia polski, prawo karne

PRAWO KARNE POLSKIEGO ŚREDNIOWIECZA Uwagi ogólne. Często dochodzono sprawiedliwości na drodze wróżd zwanych zwadami. Były to wojny prywatne. Przestępstwa groźne dla bezpieczeństwa ogólnego nazywano łotrostwami. Ze względu na podmiot wszczynający ściganie podział:...

prawokarne, Prawo karne

Prawo karne Przestępstwo — art. 1 KK — czyn człowieka zabroniony pod groźbą kary kryminalnej przez ustawę, o cechach określonych w ustawie, społecznie szkodliwy w stopniu większym niż znikomy. Odpowiedzialność karna dotyczy tyko czynów osób fizycznych. Czyn — zachowanie...

PRAWO KARNE SKARBOWE, sakowicz prawo i postep. karne skarb

Dr A. Sakowicz PRAWO I POSTĘPOWANIE KARNE SKARBOWE Egz. 5 pyt. /notatki + ustawa/ Prawo karne skarbowe Jest to wyspecjalizowana dziedzina prawa karnego, która w swoim zakresie obejmuje: - prawo finansowe, - prawo administracyjne, - prawo cywilne....

PRAWOK~3, Prawo karne dzielimy na: 1)s˙dowe (przest˙pstwa) a)materialne ˙r˙d˙em tego prawa jest kodeks karny; b)procesowe ˙r˙d˙em tego prawa jest kodeks post˙powania karnego

Prawo karne dzielimy na: 1)sądowe (przestępstwa) a)materialne źródłem tego prawa jest kodeks karny; b)procesowe źródłem tego prawa jest kodeks postępowania karnego.2)wykroczenia (prawo karne administracyjne) a)materialne źródło kodeks wykroczeń; b)procesowe źródło kodeks postępowania o wykroczenia; 3)Prawo...

Prawo Karne, Prawo karne - skrypt, Podział prawa karnego:

PRAWO KARNE - PODSTAWOWE POJĘCIA Podział prawa karnego: karne materialne - k.k.; karne procesowe - k.p.k. ; karne wykonawcze - k.k.w. Ad. 1 Zespół norm prawnych, określających czyny społecznie szkodliwe - przestępstwa, zasady odpowiedzialności za te czyny oraz...

Prawo karne, Skrypt, I Semestr, 9/10/06

Rozdział 1 - Czym jest Prawo Karne? § 1. Prawo karne § 2. Miejsce prawa karnego w systemie prawa § 3. Podstawowe pojęcia § 4. Funkcje prawa karnego § 5. Historia prawa karnego § 6. Źródła prawa karnego Rozdział 2 - Nauka o przestępstwie § 1....

Bardzo obszerne opracowanie przedegzaminacyjne, Prawo karne - opracowanie na podstawie :

Prawo karne - opracowanie na podstawie : - wykłady prof. dr hab. A. Tobis i prof. dr hab. E. Kunze - Prawo karne - A. Marek , wyd. C. H. Beck 2003 wyd. 4 - Prawo karne - L. Gardocki wyd. C. H. Beck 2001 wyd. 7 - Komentarz do kodeksu karnego - A. Marek wyd. Wydawnictwo Prawnicze - Opracowania...

P. Karne, Wykład II, Prawo Karne i Prawo Wykroczeń

Prawo Karne i Prawo Wykroczeń Wykład II 15.10.2007 Sąd powszechny to sąd rozpatrujący sprawy karne. W Polsce mamy do czynienia z dwuinstancyjnością. Nie ma ona, jednak związku z hierarchią sądów. Mamy, bowiem do czynienia z następującą konstrukcją sądów: Sąd Najwyższy Sąd...

Historia Polski i prawa polskiego, III PRAWO KARNE

II. Prawo karne Mir („ręka pańska”) - konstrukcja miru ułatwiała ściganie z urzędu i karanie za przestępstwa stanowiące groźbę dla porządku i bezpieczeństwa publicznego. Rzecznikiem miru był panujący. W wypadku złamania miru za czyn przestępny oprócz pieniężnej...

Prawo, PRAWO KARNE, PRAWO KARNE

PRAWO KARNE Przestępstwo- zawiniony czyn człowieka, społecznie niebezpieczny, zabroniony pod groźbą kary. Inne czyny zabronione, nie zagrożone sankcją, są tylko deliktami. Materialna definicja Zwraca uwage na fakt społecznej szkodliwości przestępstwa,...

prawokarnenotatki, Prawo karne

Prawo karne 1. Co to jest prawo karne? PK jest zespołem norm określających odpowiedzialność za przestępstwa tj. czyny społecznie szkodliwe, zabronione przez ustawę pod groźbą kary kryminalnej. Cechy charakterystyczne PK: wkracza we wszystkie dziedziny życia, gdzie mamy do czynienia z zamachami na prawa...

PRAWO KARNE W KODYFIKACJACH XIX

1 PRAWO KARNE W KODYFIKACJACH XIX-WIECZNYCH Materiały opracowane na podstawie: S. Płaza, Historia prawa w Polsce na tle porównawczym, cz. 2, Kraków 1998, s. 123-140 W. Witkowski, Historia ustroju i prawa polskiego (1772-1918), 4. wydanie, Warszawa 2009, s. 27-28, 38-39, 72-73, 137-142, 179-181, 226-227, 235-236 J. Bardach, B.......

   Wybierz stronę: [ 1 ] [ 3 ]