Wyniki dla : Kolokwium, Mikologia kolo z Ascomycota rok II 2012, Mikologia kolo z Ascomycota rok II 2012/2013 gr A

ROK I 8012013

2012/2013 HISTOLOGIA Z EMBRIOLOGIĄ I ELEMENTAMI CYTOFIZJOLOGII ROK I Zaliczenie poprawkowe II termin (tematy 1-8) - 8.01.2013 - Wyniki Lista osób, które uzyskały pozytywne oceny. u , a ; ch w w a , ia o o ó za y y a n k d d w e w y ,......

Kolokwium 2, 2012-13

Kolokwium nr 2 z matematyki Wydzia l WILiŚ, Budownictwo, sem. 3, r.ak. 2012/2013 Zad.1. [2p+3p+3p — rozwi¸ azanie piszemy na stronie 1 ] a) Sformu lować kryterium porównawcze. ∞ P b) Zbadać zbieżność szeregu n sin2 2 tg 4 . n n n=1 √ c) Wykazać, że lim a n n = 0 je żeli 0 ≤ an < bn i lim bn = 0.1.......

Kolo 5 2005-2006, Kolokwium 5 2005-2006

Kolokwium 5 2005-2006 Do MEN II A należą: gruczolak tarczycy ca medullare glnadulae thyroideae pheochromosytoma Pacjentka, piaskowe jądra komórkowe hepatocytów - „szkło matowe”: zap. poalkoholowe...

Makro II sylabus 12

SZKOŁA GŁÓWNA HANDLOWA KATEDRA EKONOMII II M A K R O E K O N O M I A II PROGRAM ZAJĘĆ Prof. dr hab. Ryszard Rapacki Rok akademicki 2012/2013 Prof. dr hab. Ryszard Rapacki Katedra Ekonomii II tel. (22) 564-86-33 Konsultacje: poniedziałek 10:00-11:00, 320A e-mail: rrapacki@sgh.waw.pl......

sesja dzienne 2 rok

HARMONOGRAM SESJI ZIMOWA 2012/2013 - STUDIA STACJONARNE - II ROK DATA GODZINA 2013.01.29 WTOREK 9.00 - 14.00 EGAZMIN JĘZYK ANGIELSKI B2 sale 1.3, 2.1, 2.19, 3.3, 3.11, 3.14 Gr. 2.1 - 2.6 Gr. 2.8 - 2.11 Gr. 2.12 ETI 2013.01.30 ŚRODA 9.00 - 12.00 Elektornika i Elektrotechnika II sala 2.5 12.00 - 15.00 Elektornika i Elektrotechnika II sala......

CAD WYMAGANIA 2012-13

KMBiM KOMPUTEROWE WSPOMAGANIE PROJEKTOWANIA Rok II, sem. IV WILiŚ PG WYMAGANIA PODSTAWOWE Rok akademicki 2012/2013 WIADOMOŚCI I UMIEJĘTNOŚCI OBJĘTE ZALICZENIEM PRZEDMIOTU W zakresie tworzenia rysunków AutoCAD: 1. znajomość okna programu: wskazywanie i nazywanie poszczególnych elementów okna programu takich jak np.: obszar......

Przykładowe zadania kolokwium nr3

PRZYKŁADOWE ZADANIA Z MATEMATYKI NA KOLOKWIUM NR. 3 Wydział Oceanotechniki i Okrętownictwa PG rok akademicki 2012/2013 (semestr2) Kolokwium będzie się składało z 4 zadań . Każde zadanie za 5 punktów.. Poniżej przykładowe zadania z kolokwiów z poprzednich lat. Zakres materiału: 1. Całki potrójne(współrzędne......

18.11.2012, Bezpieczeństwo pracy przy urządzeniach pod ciśnieniem

Futura Biznes - Policealna Szkoła dla Dorosłych w Lublinie Rok: 2012/2013 Kierunek: Technik BHP Semestr: II Przedmiot: Analiza i ocena zagrożeń Nauczyciel: Anna Stolarz Termin realizowanych zajęć: 18.11.2012 r. Ocena i analiza stanu...

TSiP K2 KW

TEORIA SPRĘŻYSTOŚCI I PLASTYCZNOŚCI KOLOKWIUM NR 2, ROK AKAD. 2012/2013 • 17. 06. 2013r. • KMBiM WILiŚ PG GRUPA A PYTANIE 1: Wyjaśnić następujące pojęcia: sprężystość, izotropia, warunek uplastycznienia. PYTANIE 2: Wykazać słuszność następującego równania nierozdzielności: 2 2 2 2 ∂ ε ∂ ε ∂......

Rysunek techniczny i planistyczny 17.10.2012, GOSPODARKA

GOSPODARKA PRZESTRZENNA semestr I studia stacjonarne rok akademicki 2012-2013 RYSUNEK TECHNICZNY I PLANISTYCZNY zespół prowadzący: - dr inż. arch. Maciej Kłopotowski - mgr inż. arch. Katarzyna Kuźniak...

2013

1 Ryszard Stachowski Psychologia, semestr II rok, tryb dzienny Wydział Psychologii Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Warszawie Zagadnienia do egzaminu z przedmiotu Historia myśli psychologicznej Rok akademicki 2012/2013 1. Proces dziejowy w metaforze procesu abrazji i sedymentacji (Krzysztof Pomian). 2. Dlaczego......

program 10

WYTRZYMAŁOŚĆ MATERIAŁÓW Rok akad. 2012/2013, Semestr letni, rok II, Studia niestacjonarne - Budownictwo PROGRAM WYKŁADÓW GRUPY GC01, GC02, GC03 Data Godz. T E M A T Y K A 15.02 Wprowadzenie do przedmiotu, siły wewnętrzne, twierdzenie o równoważności 18:45 układu sił zewnętrznych i wewnętrznych, siły przekrojowe,......

Wyniki kolokwium z przedmiotu Państwa rozwijające się w stosunkach międzynarodowych 2012 2013

Wyniki kolokwium z przedmiotu Państwa rozwijające się w stosunkach międzynarodowych po zastosowaniu promocji L.p. Indeks Ocena 1. 3829 5 2. 7028 4 3. 9697 3 4. 9702 3 5. 10933 4 6. 10934 4,5 7. 10935 4 8. 10936 3,5 9. 10940 4 10. 10947 3 11. 10948 3 12. 10949 4,5 13. 10951 3,5 14. 10953 3,5 15. 10954 4 16.......

   Wybierz stronę: [ 1 ] [ 3 ]