Wyniki dla : 2009, 5 ROK, INTERNA, # EGZAMIN, KOLOKWIA, GIEŁDY

interna pytania - pulmonologia, PYTANIA V ROK INTERNA 4

Łukasz Minarowski Choroby wewnętrzne - choroby płuc i ftyzjatria: Pytanie 1 Cztery podstawowe leki przeciw gruźlicze to pyrazynamid (PZA), ryfamipicyna (RMP), izoniazyd (INH) i etambutol (EMB). Podstawowy schemat farmakoterapii przeciwgruźliczej nowych przypadkó gruźlicy potwierdzonych...

pytania zestaw31TECH, Pytania egzaminacyjne J

9.02.2009 CHEMIA NIEORGANICZNA Chemia egzamin semestr. 1. NR INDEKSU: KIERUNEK: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 RAZEM...

Elektrotechnika IV rok tematy na egzamin styczeń 2010

PYTANIA NA EGZAMIN PISEMNY Z TEORII POLA ELEKTROMAGNETYCZNEGO IV ROK STUDIA DZIENNE 2009/2010 1. Klasyfikacja ośrodków materialnych ze względu na ich właściwości elektromagnetyczne. 2. Definicja gradientu pola skalarnego. 3. Podać operatory drugiego rzędu funkcji skalarnej i wektorowej- zapisać operację div grad funkcji......

Egzamin immunologia 2009 wersja 2

EGZAMIN TESTOWY Z IMMUNOLOGII ROK AKADEMICKI 2008/2009 Imię i nazwisko.............................................................. Nr indeksu..................................... Wydział.......................................... Grupa............ (wersja A) 1 Typ I pytań. Jedna z pięciu odpowiedzi jest......

lek 2009 2termin rozw, Egzamin, I poprawkowy wrzesien 2009- by Kate M

Egzamin, I poprawkowy wrzesien 2009- by Kate M. 1.Translokacja 11;12 - sarcoma Ewingi (+) -PNET (+) 2.Do nowotworów drobnokomórkowych wieku dziecięcego: + neuroblastoma +sarcoma ewingi +nephroblastoma +hepatoblastoma -yolk sack...

pytania egz, bo, Egzamin z Rachunkowości III rok I semestr (luty 2006)

Egzamin z BO III rok I semestr (luty 2006) Zestaw I Zastosowanie, znaczenie badań operacyjnych dla działalności gospodarczej. Różnice między rozwiązaniem dopuszczalnym a bazowym w programowaniu liniowym Jest podany wzór na model o pustych przebiegach treść zadania to : omów, do...

polityka społ, odpowiedzi na egzamin PS

Polityka społeczna - pytania na egzamin - rok akademicki 2008/2009 Zdefiniuj politykę społeczną. Polityka społeczna - przyjęty i realizowany przez władzę publiczną i organizacje pozarządowe zespół długofalowych działań na rzecz zaspokajania potrzeb i rozwiązywania problemów...

zagadnienia na egzamin 2009 2010 sI

Wykaz szczegółowych zagadnień na egzamin z fizyki 2009/2010, semestr zimowy (EiT, s.I, studia niestacjonarne) Elementy algebry wektorów 1. Rozkład wektora na składowe w układzie kartezjańskim 2. Dodawanie wektorów 3. Iloczyn skalarny wektorów 4. Iloczyn wektorowy wektorów Mechanika • Ruch postępowy 5. Ruch......

Egzamin z PNJN - 1 rok - WSJO Poznań, test + klucz 01 PNJN rok1 pisemny test

I rok - egzamin PNJN Przykładowe zadania egzaminacyjne: I. zadanie komunikatywne (: kommunikative Aufgabe) Przykład (Beispiel) Äuβern Sie sich in 10 zusammengesetzten Sätzen zum folgenden Thema: Überzeugen Sie Ihre Freundin/Ihren Freund, dass sie/er mit Ihnen in den Urlaub fahren soll. Komentarz: należy napisać......

E1 2009-10, zad. 4

Egzamin rok 2009/2010 Zadanie 4 : 1 O b l i c z y ć f 32( 2) d l a f u n k c j i f ( x )= x 2−4 x+8 Rozwiązanie: 1 1 1 F ( x )= = , t= x−2 , F ( x )= x 2−4 x+8 ( x−2)2+4 4 ( 1 ( t )2 ) +1 2 -Uogólnione twierdzenie Taylora ∑ ( n) n ∞ f ( a)( x − a) x = 2 0 n= 0 ! n x − 2 = 0 0 Z kartki ze wzorami: 1 = ∑ ∞ − 1 n nx n= 0 ( ) ) 1+ x 2 n 2 1 1 n = 1 n t 1 n (......

Matura - j. polski - poziom rozszerzony, 2009

ARKUSZ ZAWIERA INFORMACJE PRAWNIE CHRONIONE DO MOMENTU ROZPOCZĘCIA EGZAMINU! dysleksja Miejsce na naklejkę MPO-R1_1P-092 EGZAMIN MATURALNY MAJ Z JĘZYKA POLSKIEGO ROK 2009 POZIOM ROZSZERZONY Czas pracy 180 minut Instrukcja dla zdającego 1. Sprawdź, czy arkusz egzaminacyjny zawiera 14 stron. Ewentualny......

1231878245 Egzamin komisyjny

Imię Nazwisko Lublin, dnia 13 stycznia 2009. Nr Indeksu Rok i Kierunek studiów Dr Jacek Czarecki Prodziekan ds. Studenckich Wydziału Ekonomicznego UMCS w Lublinie Zwracam się z uprzejmą prośbą o wyrażenie zgody na egzamin komisyjny z przedmiotu .......................... (nazwa) prowadzonego przez …. . Prośbę......

język polski- matura- poziom podstawowy- maj 2009 Matura j.polski (maj 2009)

ARKUSZ ZAWIERA INFORMACJE PRAWNIE CHRONIONE DO MOMENTU ROZPOCZĘCIA EGZAMINU! dysleksja Miejsce na naklejkę MPO-P1_1P-092 EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA POLSKIEGO MAJ ROK 2009 POZIOM PODSTAWOWY Czas pracy 170 minut Instrukcja dla zdającego 1. Sprawdź, czy arkusz egzaminacyjny zawiera 15 stron. Ewentualny......

   Wybierz stronę: [ 1 ] [ 3 ]